Landbouwschap akkoord met bouw afvaloven Alkmaar

ROTTERDAM, 9 AUG. De meeste boeren in de omgeving van Alkmaar geven hun verzet tegen de bouw van een nieuwe vuilverbrandinginstallatie in Alkmaar op nu de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland op voorhand een regeling voor vergoeding van mogelijke schade aanbiedt. Ook de gunstige strekking van het zojuist aangeboden milieu-effect rapport (MER) is van invloed geweest op de gewijzigde houding. Dat heeft een woordvoerder van het Landbouwschap in Den Haag vandaag meegedeeld.

Gisteren heeft de NV "Huisvuilcentrale N-H' officieel de vergunningsaanvraag vor de bouw van een nieuwe vuilverbrandingsinstallatie bij de provincie Noord-Holland ingediend. De aanvraag ging vergezeld van het MER-rappport. Tegelijk werd met de Gewestelijke Raad voor Noord-Holland van het Landbouwschap een overeenkomst getekend voor vergoeding van toekomstige schade. Die regeling, en de zekerheid dat de nieuwe installatie zal worden gesloten als hij niet voldoet aan de nieuwste Richtlijn Verbranden (de strengste ter wereld), is voor het Landbouwschap voldoende grond om het verzet tegen de bouw te staken. Overigens sluit het schap niet uit dat individuele boeren zich blijven verzetten. Het Landbouwschap in Drenthe blijft tegen de bouw van een vuilverbrander voor de VAM in Wijster.

Het is voor het eerst dat beheerders van een vuilverbrandingsinstallatie op voorhand een schaderegeling met boeren in de omgeving treffen. Het idee voor de regeling ontstond in overleg met de maatschappelijke begeleidingscommissie waarmee de Huisvuilcentrale sinds vorig jaar over de nieuwbouw in gesprek is. In de commissie zijn belangengroepen verenigd die in het verleden tegen het opereren van de bestaande vuilverbrander en de aanleg van een nieuwe verbrander protesteerden. De Huisvuilcentrale nam zelf het initiatief voor de gesprekken. Een aantal milieugroepen trok zich later uit het overleg terug.

In de "Schaderegeling Landbouw', die ook van toepassing is op de bestaande vuilverbrander (die na technische verbeteringen vorig maand weer in gebruik ging), is bepaald dat in geval van een conflict over mogelijke schade een onafhankelijke schade-expert een bindende uitspraak zal doen over de vergoeding. De belasting van de omgeving zal continu worden gemeten in een systeem van "biomonitoring' waarover het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO) in Wageningen heeft geadviseerd. In het bijzonder zal de uitstoot van dioxinen, PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), cadmium, kwik en fluor worden afgelezen aan de kwaliteit van spinazie, boerenkool, gras, tulpen en koemelk. Het is nog niet duidelijk of de Huisvuilcentrale het beheer van de proefveldjes spinazie etc. op zich neemt of dat zal uitbesteden aan het IPO.

In de zomer van 1989 werd bekend dat de melk van de koeien in de polder Lickebaert tegenover de vuilverbrandingsinstallatie van AVR bij Rozenburg teveel dioxinen bevatte. Later bleek ook de vuilverbrander van Zaanstad veel dioxinen uit te stoten en constateerde men veel chloor in de rookgassen van de Alkmaarse verbrander. "Zaanstad' is daarna definitief gesloten (zoals ook "Leiden' en "Leeuwarden'), Alkmaar heeft de oude installatie, die nog maar drie jaar mee hoeft, uitgebreid met een droge rookgasreiniging. De melk van enkele boeren uit de omgeving van de AVR en Zaanstad wordt nog steeds buiten het verkeer gehouden. Het ministerie van landbouw koopt de melk op maar dekt daarmee niet de volledige schade, aldus het Landbouwschap.

Als procedures rond de vergunninsaanvraag en bestemmingsplan op tijd worden afgerond zou de bouw van de nieuwe vuilverbrander bij Alkmaar halverwege 1992 kunnen beginnen. De installatie krijgt een vuildoorzet van 385 duizend ton per jaar en zal 35 megawatt elektriciteit opwekken.