Het midden van Nederland

Laatst kwam mij ter ore dat het middelpunt van Nederland in Lunteren ligt.

Dat zullen we nog wel eens zien! Ik stapte in de auto en maakte een reis van 107 kilometer. Even buiten het plaatsje Lunteren kwam ik terecht in een schemerig bos. Na een half uur zwerven ontdekte ik een pad dat naar een heuvel leidde. Mijn benen ploegden door het rulle zand. Ik floot zoals boswachters en houthakkers fluiten. Plotseling zag ik aan de rand van een open plek een kolossale steen liggen met daarop de woorden: Middelpunt Nederland. Ongelovig keek ik om mij heen.

Er gebeurde die middag niet veel in het midden van Nederland. In de lucht hingen een paar wolken. De zon scheen fel. Liggend in het gras zag ik recht boven mij een vliegtuig met een witte streep erachter. Een merkwaardige mier liep langs de elleboog naar mijn onderarm. In het struikgewas stonden drie kereltjes een sigaretje te roken.

Uit verveling pakte ik uit mijn tas een artikel over het midden van Nederland. Daarin stond dat lang geleden ir. H. Wichman heeft berekend dat deze heuvel, die de Lindeboomberg wordt genoemd, in het midden van Nederland ligt. Helemaal precies valt het niet na te gaan. Maar hoe dan ook, op de kaart is de afstand van Lunteren naar Nieuwerschans en Oostburg ongeveer gelijk, net als de afstand van Lunteren naar Vaals en Vlieland. Op 16 oktober 1965 werd de duizend kilo zware zwerfkei plechtig onthuld als het middelpunt van Nederland. In 1980 hebben mensen uit Wageningen voor de grap de kei naar hun stad versleept zodat Wageningen zogenaamd het middelpunt van Nederland werd. En toen hebben mensen uit Lunteren die steen weer terug laten halen.

Ik legde het artikel weg en keek naar de duizend kilo zware kei. Zou er nog wat gebeuren? Na een half uur kwamen uit de omliggende paden allerlei gezinnen te voorschijn. Enkele vaders en moeders liepen voorbij zonder te beseffen dat ze over het midden van Nederland liepen. Andere gezinnen hadden het meteen in de gaten. De kinderen liepen vooruit en riepen: Ja! Ik heb het middelpunt van Nederland gevonden! Hier staat het! Veel vaders vroegen zich af waarom die kei eigenlijk niet in het midden van de open plek lag en sloegen aan het discussiëren met andere vaders. De meeste moeders kon het geen bal schelen en ze begonnen broodjes uit te delen.

Voor de derde keer keek ik naar de kei. Ik piekerde over wat nu precies het middelpunt van Nederland was. Het midden van de kei? Of het midden van de woorden Middelpunt Nederland op de kei? Ik weet het niet. Wie weet het wel?