Dollar opnieuw lager

In de afgelopen verslagperiode (26 juli tot en met 8 augustus) is de dollar verder omlaag gekomen.

De informatieve middenkoers van De Nederlandsche Bank werd gisteren vastgesteld op 1,9288 gulden, ongeveer 2 procent lager dan twee weken geleden. Ten opzichte van de Yen verloor de dollar minder aan terrein, te weten 0,6 procent. Voornaamste oorzaak van de zwakkere dollar was het verder afnemende vertrouwen in de kracht van het economische herstel in de Verenigde Staten, dat speculaties over een renteverlaging door de Fed deed oplaaien, gecombineerd met de verwachting omtrent een renteverhogin;g in Duitsland. Het op 26 juli bekendgemaakte groeicijfer voor het BNP (0,4 procent op jaarbasis) lag beneden de marktverwachting (1,1 procent). Ook de "leading indicators' index over juni bleef met 0,5 procent stijging achter bij de verwachte stijging (0,6 procent). De grootste klap werd uitgedeeld door tegenvallende werkloosheidscijfers op 2 augustus. De valutamarkt negeerde de daling van het werkloosheidspercentage in juli van 7 procent naar 6,8 procent (verwacht was 7 procent) en concentreerde zich volledig op de werkgelegenheidstoename buiten de agrarische sector. Gerekend was op een stijging met 50.000 personen, maar het werd een daling met 51.000. Omdat dit cijfer bekend werd na de vaststelling van de informatieve middenkoers, komt de daarop volgende dollardaling niet in bijgaande grafiek tot uitdrukking. Vanaf woensdag wist de Amerikaanse munt zich enigermate te herstellen, ondanks de verlaging van de rente op Federal funds met 0,25 procent-punt tot 5,5 procent op dinsdag. Hiermee kreeg top-adviseur Boskin, die al enige tijd pleit voor een verdere renteverlaging, enigszins zijn zin.

Het wachten is nu op een verlaging van het Amerikaanse disconto. Uiteraard speelde de groeiende verwachting dat de Deutsche Bundesbank op 15 augustus de rente zal verhogen in de afgelopen weken een rol bij de daling van de dollar. De nieuwe Bundesbankpresident Schlesinger bleek nogal onder de indruk van de Westduitse inflatie, die tot half juli op 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar werd geschat en noemde het hoge expansietempo van de Westduitse economie inflatoir. In de markt werd vervolgens gespeculeerd op de modaliteiten van een Duitse renteverhoging: verhoogt de Bundesbank alleen het disconto (momenteel 6,5 procent), of ook de Lombardrente (9 procent)? De verhoging van de rente op speciale beleningen op woensdag jl. deed de verwachting, dat ook het Lombard-tarief zou worden opgetrokken, toenemen. Deze verwachting was al eerder gevoed door uitlatingen van Karl Thomas, president van de Landeszentralbank in Hessen, die zei, dat er iets aan het systeem van de Lombard moest worden veranderd, zonder overigens precies aan te geven wat hij dan bedoelde. Overigens blijft met name de gespannen situatie in Joegoslavië in het nadeel van de D-mark.

Het Britse pond is in de afgelopen dagen wat verzwakt, zonder dat daar veel reden toe was. Eerder in de verslagperiode negeerde de valutamarkt zowel de traditioneel optimistische geluiden van de Britse minister an financiën, Lamont, als pessimistische berichten van de Britse werkgevers. Een verdere renteverlaging op korte termijn wordt niet waarschijnlijk geacht, vooral ook door de verwachting omtrent een Duitse renteverhoging.

De Japanse Yen, hoewel sterker ten opzichte van de dollar, moest in de afgelopen weken enig terrein prijsgeven aan de Europese valuta's. De schandalen in de Japanse financiële wereld, waarvan de gevolgen volgens geruchten zich zelfs zouden kunnen uitstrekken tot de minister van financiën, doen de Japanse munt duidelijk geen goed.

Bron: Rabobank Nederland-Directoraat Financiële Markten