Bedrijfsleiders V&D in opstand tegen concern

ROTTERDAM, 9 AUGUSTUS. Bedrijfsleiders van 22 warenhuizen van Vroom & Dreesmann zijn in actie gekomen tegen de directie die eist dat zij een andere baan gaan zoeken.

Afgelopen week heeft de directie van Vroom & Dreesmann per brief 22 van 58 bedrijfsleiders van het besluit op de hoogte gebracht. Het bedrijf wil alle warenhuizen eigen winstverantwoordelijkheid geven en meent dat de 22 bedrijfsleiders die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Vroom & Dreesmann heeft dit geconcludeerd uit een onderzoek, waarbij een extern bureau voor bedrijfspsychologie is ingeschakeld.

De bedrijfsleiders hebben vandaag in een brief aan de directie geëist dat zij persoonlijk de rapporten mogen inzien op grond waarvan zij hun baan als bedrijfsleider kwijt raken.

Zij willen bovendien dat de bemiddelingstermijn van twee à drie maanden aanzienlijk wordt verlengd. Wanneer de directie niet wil ingaan op de eisen, worden juridische acties niet uitgesloten, aldus de brief aan de directie van Vroom & Dreesmann. Van de 22 bedrijfsleiders zit een aantal nog op hun oude post en een aantal heeft al een nieuwe functie gekregen. Aangezien ze nog allemaal aan het werk zijn is hun positie sterk, aldus de Vakbond van Hoger Personeel.

De sanering in de top van Vroom & Dreesmann wordt komende weken gevolgd door reorganisaties bij het lagere kader. Deze weken buigt de groepsondernemingsraad zich ook over de geheime nota Warenhuisorganisatie. In de nota wordt ingegaan aan welke eisen de 58 filialen moeten voldoen. Mondeling is echter aan de bonden toegezegd dat de 58 filialen in een of andere vorm blijven bestaan.