Winst Batenburg stijgt 19 pct

Batenburg Beheer uit Rotterdam, een ter beurze van Amsterdam genoteerde houdstermaatschappij van vijf technische- en fabricagebedrijven en zes handelsondernemingen, heeft over het eerste halfjaar van 1991 negentien procent meer winst geboekt dan over dezelfde periode van vorig jaar.

De winst steeg van 1,98 miljoen gulden tot 2,35 miljoen gulden. De halfjaaromzet nam fractioneel toe naar 61,4 miljoen gulden.

Voor het gehele jaar denkt Batenburg een resultaat te boeken dat tenminste gelijk zal zijn aan de 5 miljoen gulden van vorig jaar.