Veel jonge alleenstaande moeders leven in isolement

DEN HAAG, 8 AUG. Veel jonge alleenstaande moeders verkeren in een sociaal isolement. Dit blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van WVC is uitgevoerd onder moeders van 16 tot en met 21 jaar en hulpverleners. De moeders doen weinig aan sport, gaan nauwelijks uit en zijn meestal niet actief in hun woonwijk. Verder hebben zij vaak familieproblemen en maken door hun gebrekkige scholing weinig kans op de arbeidsmarkt.

Volgens sociologe J. Neerdink, die het onderzoek uitvoerde, zijn er te weinig voorzieningen voor jonge alleenstaande moeders. Ze pleit voor meer kinderopvang, zodat de moeders hun meestal door de zwangerschap afgebroken opleiding kunnen vervolgen, en een groter aanbod van sociaal-cultureel werk gericht op deze groep. “Naar zwangerschapsgymnastiek gaan ze bijvoorbeeld meestal niet. Ze hebben het idee dat dat voor "oude' vrouwen is, die bovendien een partner hebben.”

Nederland telt naar schatting vijf- tot achtduizend alleenstaande moeders beneden 22 jaar. Hun aantal lijkt gedurende de afgelopen 15 jaar iets te zijn gegroeid. De precieze omvang van de groep is wegens gebrekkige registratie onbekend.

Een probleemgroep vormen de moeders volgens Neerdink nog niet, “maar we moeten wel waken dat het dat niet wordt. Eenderde van de onderzochte moeders heeft schulden. Dat wordt alleen maar erger naarmate de kinderen groter worden, want dan worden ze steeds duurder.”

Uit het onderzoek blijkt dat jong alleenstaand moederschap voornamelijk wordt veroorzaakt door geen of verkeerd gebruik van anticonceptie, weerstand tegen abortus en idealisering van het moederschap. Het ontlopen van de 1990-maatregel en het krijgen van hogere uitkering of een eigen woning nauwelijks een rol spelen. De jonge moeders zijn volgens Neerdink beslist niet zielig. “Ze hebben bewust voor het kind gekozen. De meesten weten zich redelijk te handhaven. Ze zijn bijna allemaal laag opgeleid en zien het moederschap veelal als alternatieve carri`ere.”