Turkije vormt een bufferzone in Irak

ANKARA, 8 AUG. Turkije heeft besloten om een bufferzone in het noorden van Irak te vormen om te voorkomen dat Koerdische guerrillastrijders acties over de grens in Turkije voeren. Dit heeft de Turkse premier Mesut Yilmaz gisteren gezegd.

De zone langs de Iraaks-Turkse grens moet vijf kilometer breed worden. “Op iedereen die dat gebied zonder toestemming betreedt zal worden geschoten”, zo verklaarde Yilmaz gisteren.

De Turkse luchtmacht heeft de afgelopen dagen op grote schaal aanvallen uitgevoerd in het uiterste noorden van Irak, dat door de Iraakse strijdkrachten is ontruimd na de geallieerde hulpoperatie voor de Iraakse Koerden dit voorjaar. In totaal zijn er sinds het begin van de operatie, op maandag, zeker 92 vluchten uitgevoerd.

“Onze interpretatie is dat de oorzaak achter deze toestand (van Koerdische acties) is dat de bandieten die hun voordeel hebben gedaan met het machtsvacuüm in het noorden van Irak in staat waren om zich in dit gebied te vestigen en te organiseren”, zei Yilmaz.

Een verklaring van het Turkse leger stelde dat er “zware schade” was aangericht aan de bases van de guerrillastrijders. “Nieuwe doelwitten die werden ontdekt tijdens de operatie zijn ook gebombardeerd”, aldus de verklaring.

Een woordvoerder van de Koerdische Democratische Partij (KDP) in Londen zei dat de Turkse vliegtuigen ook een dorp met vluchtelingen hadden bestookt. Daarbij zouden elf mensen zijn gedood en dertien gewond. In een ander aangevallen vluchtelingencentrum bij het dorp Kherazook zouden zelfs achttien Iraakse Koerden zijn gedood.

De Iraakse Koerdische leiders steunen de strijd van de militante

Koerdische Arbeiderspartij (PKK) voor een onafhankelijk Turks Koerdistan niet.

Een groep van tien Duitse toeristen die vorige week in het zuidoosten van Turkije werd ontvoerd zou volgens het Duitse ministerie van buitenlandse zaken vandaag worden vrijgelaten. Nadat er aanvankelijk twijfel had bestaan over de identiteit van de ontvoerders, wordt er nu weer vanuit gegaan dat de toeristen in handen van Koerdische guerrillastrijders zijn. (Reuter, UPI)