Studentenbond wint kort geding tegen Ritzen

ROTTERDAM, 8 AUG. Minister Ritzen (onderwijs) heeft ten onrechte geprobeerd studenten die voor 1 augustus 1988 wegens ziekte of bestuurswerk toestemming hadden gekregen langer over hun studie te doen, deze verlenging te ontnemen.

Dat heeft de president van de Haagse rechtbank vandaag bepaald in een kort geding dat door de Landelijke Studentenvakbond tegen de staat was aangespannen.

De minister moet deze studenten in staat stellen hun studie "als student' - dat wil zeggen tegen betaling van het gewone collegegeld en met aanspraak op studiefinanciering - te laten afronden tot het moment waarop zij ook hun extra inschrijvingstijd hebben verbruikt. Ritzen meende dat hij kon ingrijpen in de inschrijvingsduur van studenten die voor 1 augustus 1988 verlenging van hun studieduur kregen op grond van ziekte of bestuurlijke activiteiten.

Het kort geding is een uitvloeisel van de omstreden Harmonisatiewet die onder meer het recht op inschrijving als student in het hoger onderwijs beperkte. De wet werd op 1 augustus 1988 van kracht en zou ook gelden voor studenten die toen al studeerden. In een kort geding van de LSVb werd oud-minister Deetman toen gedwongen een overgangsregeling te treffen voor studenten die al aan een tweede studie waren begonnen en die dachten te kunnen rekenen op meer inschrijvingstijd. Hoewel de Hoge Raad het vonnis van de Haagse rechtbankpresident later vernietigde, besloot Deetman het toch uit te voeren en dit in een reparatiewetje vast te leggen. Daarbij bleven de voor 1 augustus 1988 verleende verlengingen voor ziekte en bestuurswerk buiten schot.

In maart besloot Ritzen evenwel deze verlengingen vanaf 1 augustus dit jaar weg te strepen tegen de extra tijd die deze studenten al in het kader van de reparatiewet hadden gekregen. De LSVb heeft nu met succes aangevoerd dat enkele duizenden studenten er steeds van uit mochten gaan dat zij na 1 augustus de voor 1988 verkregen verlenging nog zouden kunnen gebruiken.

De studentenbond toonde zich zeer verheugd met dit tweede succes binnen enkele dagen. Dinsdag voorkwam Ritzen twee andere kort gedingen door op het allerlaatste moment aan de eisen van de studentenbond op het gebied van de studiefinanciering toe te geven.