Spotvogel

Het experimenteel onderzoek met betrekking tot de vogelzang, waarover Marion de Boo in Wetenschap en Onderwijs van 11 juli jl. berichtte, is bijzonder interessant gezien de verrassende uitkomsten.

Tevens blijkt hieruit eens te meer hoe gecompliceerd dit fenomeen is en hoe fragmentarisch onze kennis hierover nog steeds is.

Gelukkig is dit manco geen beletsel, tijdens ons verblijven in de natuur, te genieten van de vogelzang.

De in het artikel genoemde spotvogel kan inderdaad in zijn zang nog al eens vogels imiteren. Toch neem ik aan dat hier de Mocking-bird, d.w.z. de Amerikaanse spotvogel, is bedoeld. Deze is een verbluffende imitator, en niet alleen van uit de natuur afkomstige geluiden. Zo hoorde ik kortelings in Los Angeles van een birdwatcher dat een Mocking-bird, die zijn territorium nabij de Freeway had, de geluiden van auto's en trucks nabootste.

    • J.C. Sorgdrager