Scherpe daling winst beursfondsen

ROTTERDAM, 8 AUG. De netto winsten van de Nederlandse beursfondsen zijn in 1990 met gemiddeld 45 procent gedaald van 20,6 miljard naar 11,2 miljard gulden. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

De cijfers van het CBS hebben betrekking op de winst- en verliesrekening van 111 ondernemingen die zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs. Banken, verzekeraars en onroerend-goedfondsen zijn niet opgenomen in het onderzoek.

De winstdaling kwam voor het grootste deel voor rekening van de internationale concerns waarvan de netto winsten afnamen van 7,7 miljard naar 6,1 miljard gulden, een daling van 56 procent. Bij de overige beursfondsen daalde de winst met 1,7 miljard naar 5,1 miljard gulden, ofwel 25 procent.

De grootste procentuele daling werd geboekt bij de transportfondsen, met een negatief resultaat van 0,3 miljard gulden. In 1989 behaalden deze fondsen nog positieve resultaat van 1989 (0,7 miljard gulden).

Bij de ondernemingen in de nijverheid namen de winsten af met 0,8 miljard gulden tot 4,3 miljard (min 15 procent). In de dienstverlening handhaafde de winst zich op een niveau van 0,2 miljard gulden. De handel was met een stijging van 0,1 miljard gulden (plus 18 procent) tot 0,9 miljard de enige sector die een winstverbetering liet zien.

De daling van de winstcijfers werd veroorzaakt door daling van de financiële resultaten (ondermeer deelnemingen, rentebaten) van 2,6 miljard gulden en een forse afname van het buitengewone resultaat van 7,5 miljard gulden. Daar stond een verbetering van de bedrijfsresultaten met 1 miljard gulden tegenover.

Ondanks de lagere winsten bleven de winstuitkeringen - voornamelijk dividenden - met 7,5 miljard gulden in 1990 op ongeveer hetzelfde niveau als in 1989 (8,1 miljard gulden). De rentabiliteit van het eigen vermogen van de internationale concerns daalde tot 7,6 procent, tegen 16,4 in 1989. Die van de overige beursfonden daalde tot 13,3 procent (1989: 19,1 procent). De solvabiliteit (verhouding tussen eigen en vreemd vermogen) van de internationals zakte van 40,7 tot 38,4 procent, die van de overige beursfondsen van 33,6 tot 32,4 procent.