Reeks bedrijven dringt ziekteverzuim terug met nieuwe aanpak

DEN HAAG, 8 AUG. Ruim 180 bedrijven is het vorig jaar gelukt om met een nieuwe aanpak het ziekteverzuim terug te dringen van gemiddeld 9 naar gemiddeld 7 procent. Dit meldde het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), dat de administratie van de betrokken bedrijfsverenigingen verzorgt, gisteren bij de presentatie van zijn jaarverslag. Landelijk is het ziekteverzuim in 1990 gestegen.

Ook de instroom van werknemers vanuit deze bedrijven naar de WAO kon worden gereduceerd. De ruim 180 bedrijven sturen nu 10 procent minder werknemers naar de WAO dan bedrijven waar “bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding” niet wordt toegepast.

Die aanpak, zo lichtte een woordvoerder vanmorgen desgevraagd toe, komt er in de kern op neer dat per bedrijf één verzekeringsgeneeskundige (GAK-arts) werkt. Normaal werken per bedrijf meerdere verzekeringsdeskundigen, soms een groot aantal, afhankelijk van de woonplaats van de zieke werknemers.

Als slechts één GAK-arts verantwoordelijk is voor een bedrijf heeft dat twee voordelen. Hij is beter op de hoogte van de individuele werkomstandigheden van de betrokken werknemers, en hij heeft betere contacten binnen het bedrijf, niet alleen met de leiding maar ook, als die er is, met de bedrijfsarts. Dankzij de “bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding” is het bovendien mogelijk sneller en beter te begrijpen waarom een bedrijf vergeleken met de rest van de bedrijfstak slechter (of beter) scoort wat betreft het ziekteverzuim.

Bij het GAK zijn dertien van de negentien bedrijfsverenigingen aangesloten, wat neerkomt op tweederde van het Nederlandse bedrijfsleven (berekend in aantallen werknemers). De aangesloten bedrijfsverenigingen willen dit jaar duizend bedrijven benaderen met de “bedrijfsgebonden verzuimbegeleiding”. Het streven is het verzuim met één procent terug te dringen. Dat zou leiden tot een besparing van dertig miljoen gulden, waarmee de gemaakte kosten ruimschoots zouden worden gedekt.

De benadering van het GAK sluit goed aan bij de afspraken die de overheid en de sociale partners in het najaar hebben gemaakt over het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid. Een strakkere en efficientere organisatie stond daarbij voorop. Volgens berekeningen van universitaire onderzoekers en het Centraal Planbureau zou deze benadering echter onvoldoende zijn om de voortdurende stijging van het aantal WAO'ers een halt toe te roepen.