Noorwegen laat export strategische goederen vrij

ROTTERDAM, 8 AUG. NAVO-lid Noorwegen zal vanaf begin september geen beperkingen meer opleggen aan de uitvoer van strategische goederen naar de niet-NAVO landen Zweden, Finland, Ierland, Oostenrijk en Zwitserland. Een woordvoerder van het Noorse ministerie van buitenlandse zaken heeft dit gisteren bekend gemaakt.

Het gewijzigde Noorse beleid zou in overeenstemming zijn met nieuwe Cocom-bepalingen die eveneens in september zullen worden bekend gemaakt. Cocom (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls) is de in Parijs gevestigde commissie die toezicht houdt op de export van militair gevoelige high-tech goederen vanuit NAVO-landen naar niet-NAVO-landen, in het bijzonder de (voormalige) communistische staten. Bij Cocom, die in 1949 werd opgericht, zijn alle NAVO-landen (uitgezonderd IJsland) aangesloten en bovendien Japan en Australië.

De Cocom hanteert een uitputtende maar in zijn details geheime lijst van "dual use' goederen (die zowel een civiele als militaire toepassing hebben) waarvoor bij export naar een niet-NAVO-land een vergunning moet worden aangevraagd. Nederland heeft deze lijst opgenomen in zijn "lijst van strategische goederen' waarop ook de zuiver militaire produkten staan.

Sinds het einde van de Koude Oorlog wordt zowel door de Oostblok-staten als veel Westerse bedrijven aangedrongen op opheffing van de Cocom-beperkingen. Tot nu toe hebben de VS niet veel verder willen gaan dan een uitdunning van de lijst. Dat laatste gebeurde dit voorjaar.

De verwachting is, aldus een woordvoerder van EZ, dat de Cocom in september met een zeer ingrijpende verkorting van de lijst komt en de beperkingen op de uitvoer van "dual use' goederen (zoals geavanceerde computers, navigatie- en telecommunicatie-apparatuur) naar Zweden, Finland, Ierland, Oostenbrijk en Zwitserland helemaal zal opheffen.