Nieuwe Kerk

J. L. Heldring schreef over de kritiek van de Engelse journalist William Rees-Mogg in het dagblad The Independent op de locatie van het grafmonument van Michiel de Ruyter in de Amsterdamse Nieuwe Kerk: het is opgericht op de plaats van het hoogaltaar.

Rees-Mogg was niet de eerste, die kritiek oefende op deze locatie; niemand minder dan Joost van den Vondel, een tijdgenoot van Michiel de Ruyter, ging hem voor, met de volgende dichtregels: - “O schandre sufferij! Hoe stoft ghij noch, dat dit hervormen zij En louteren, die cierende uwen drempel Met gout en toets, de Godtheit van den tempel Haer eere ontzeght? die zelf een stinckend lijck staetsi gunt; en Godt van 't hemelrijck Zijn feest berooft en plundert zijn gewelven; om dat te kost te hangen aan u zelven?”