Nederlands aandeel in wereldwijde hartstudie

ROTTERDAM, 8 AUG. Nederlandse ziekenhuizen nemen deel aan een wereldwijd onderzoek om het aantal sterfgevallen als gevolg van acute hartinfarcten verder terug te dringen. Het Nederlandse aandeel in de zogenoemde GUSTO-studie wordt gecoördineerd door het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam.

Het initiatief voor het grootscheepse onderzoek is genomen door de Duke University in de Verenigde Staten. In totaal zullen er ongeveer 40.000 patiënten bij worden betrokken, onder wie 2.000 Nederlanders.

Mevr. dr. A. Balk, cardioloog in het Dijkzigtziekenhuis, verwacht dat in Nederland 30 tot 40 ziekenhuizen meedoen aan de studie. Het Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo zal als eerste ziekenhuis met proefnemingen beginnen. De andere instellingen volgen de komende twee maanden.

Opzet van de studie is na te gaan of door de combinatie van bestaande stolsel-oplossende medicamenten betere resulaten kunnen worden behaald dan met deze geneesmiddelen afzonderlijk. “Kleinere onderzoeken wijzen in die positieve richting”, aldus Balk.

Buiten Nederland hebbben inmiddels 2.100 patiënten aan het onderzoek meegedaan. Hoewel de ervaringen gunstig zijn, is het volgens Balk te vroeg om conclusies te trekken. Zij verwacht dat de eindresulaten van de studie eind 1993 of begin '94 tijdens een cardiologencongres in de VS bekend worden gemaakt.

Dankzij de toediening van stolsel-oplossende geneesmiddelen is volgens Balk het sterftepercentage bij acute hartinfarcten met 10 tot 11 procent gedaald. In hoeverre het aantal doden als gevolg van het GUSTO-onderzoek verder zal dalen, kan zij nog niet zeggen. “De verwachting is dat het gaat om één tot twee op de honderd mensen met acute hartinfarcten”, aldus Balk.