McCarthy vrij

DE VRIJLATING van de journalist John McCarthy is een reden tot vreugde.

Sinds 17 april 1986 was hij een van de onschuldige gevangenen van de obscure elementen die in Libanon onder ideologische en politieke voorwendsels hun misdadige vrijhavens hebben ingericht. Zolang de overige gijzelaars (elf zou hun aantal zijn) nog in gevangenschap verkeren, is er geen reden tot tevredenheid. Zolang ook blijken de verantwoordelijke groepen hun gang te kunnen gaan en blijken hun hoge beschermers in de verschillende hoofdsteden van het Midden-Oosten hun politieke spel met valse fiches voort te willen zetten.

Het is onbekend wat het ruilobject voor McCarthy is. De vrijgelatene zou een brief hebben meegekregen voor de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Perez de Cuellar, waarin mogelijk verdere aanwijzingen worden verstrekt. Maar het ligt voor de hand ervan uit te gaan dat de jongste beweging in de kwestie van de gijzelaars te maken heeft met de nieuwe verhoudingen die als gevolg van de Golfoorlog in het Midden-Oosten zijn en worden geschapen.

WAARSCHIJNLIJK zullen de verantwoordelijken voor het leed dat de gijzelaars is berokkend nooit voor hun rechter verschijnen. Als alle gevangenen zullen worden vrijgelaten, komt dat omdat de geldschieters en beschermheren van de ontvoerders een andere afweging hebben gemaakt van wat hun belang dient en van wat hun belang aantast. Maar zij zullen niet zo ver gaan hun handlangers in het openbaar aan de kaak te stellen, al was het maar omdat zijzelf niet vrijuit gaan.