Luxemburg dreigt met liquidatie BCCI

ROTTERDAM, 8 AUG. De monetaire autoriteiten in Luxemburg hebben gedreigd de Europese activiteiten van de Bank of Credit and Commerce International (BCCI) te liquideren. Zij zeggen alleen van liquidatie te zullen afzien indien alle depositohouders en personeelsleden van de bank net zo'n compensatie krijgen als die in Groot-Brittannië.

Een compensatie-regeling voor de Britse depositohouders is mogelijk dank zij een financiële bijdrage van ruim 150 miljoen gulden door de regering van Abu Dhabi. De regerende familie van deze Golfstaat is met ruim 70 procent van de aandelen de grootste aandeelhouder in de wegens grootscheepse fraude gesloten bank BCCI.

Het Britse Hooggerechtshof heeft BCCI in Londen vorige week tot begin december de tijd gegeven om een soort reddingsplan uit te werken. De (gedeeltelijke) compensatie voor gedupeerde rekeninghouders en het personeel vormde een essentieel onderdeel van deze beslissing waartegen de Bank of Engeland zich overigens tot het laatste moment heeft verzet.

Liquidatie van de BCCI in Luxemburg, waar de bank statutair is gevestigd, zou een streep halen door de Britse pogingen BCCI met financiële steun van de groot-aandeelhouders in een afgeslankte vorm te doen overleven.

Tussen de VS en Groot-Brittannië dreigt een conflict te ontstaan over geheime documenten betreffende de BCCI-affaire die in bezit zijn van de Britse centrale bank. De Bank of Engeland gaf begin juli het sein voor de gecoördineerde internationale actie om alle kantoren van BCCI te sluiten. De vice-gouverneur van de Bank of England overleegt momenteel in de VS met vertegenwoordigers van het Amerikaanse Congres en met voorzitter Alan Greenspan van de Fed, het stelsel van centrale banken, over vrijgave van bepaalde documenten. Het gaat om stukken die de Bank of England aan de Fed ter inzage heeft gegeven in het kader van de actie tegen BCCI. De Congrescommissie voor het bankwezen, bezig met hoozittingen over de affaire, eist deze stukken nu op. Dat zou betekenen dat de documenten openbaar worden. De Bank of England verzette zich hiertegen omdat de documenten “zijn uitgewisseld tussen de toezichthouders op vertrouwelijke basis. Indien die vertrouwelijkheid niet wordt gerespecteerd, vrezen wij schade voor het internationale toezicht op het bankwezen”, aldus een woordvoerder van de Britse centrale bank.

Een subcommissie van de Amerikaanse Senaat zal vandaag beginnen met het horen van Mashur Rahman, tot medio vorig jaar de financiële topman van de belangrijke BCCI-vestiging in Washington. De hoorzitting vindt plaats ondanks een zojuist begonnen vijf weken durend zomerreces van het Congres.

Een groep gedupeerde depositohouders van BCCI in Californië is een gerechtelijke actie begonnen tegen de Bank of America. Deze bank heeft de in opspraak geraakte BCCI in 1972 helpen oprichten maar haar belang in 1980 afgestoten. Namens BCCI-rekeninghouders uit de hele wereld wordt van de Bank o America nu schadevergoeding geëist omdat die bank op de hoogte zou zijn geweest van de onwettige praktijken bij BCCI maar deze informatie voor zich zou hebben gehouden.