Kritiek op plan tegen alcoholisme

ROTTERDAM, 8 AUG. Het plan van de consultatiebureaus voor alcohol en drugs om een contract op te stellen waarmee een werkgever alcoholistische werknemers naar de consultatiebureaus kan doorsturen stuit op veel weerstand.

Zowel de vakcentrale FNV als de artsenorganisatie KNMG vindt dat behandeling van alcoholproblemen bij werknemers een taak is voor de bedrijfsgezondheidsdiensten.

Het verwijzingscontract van het consultatiebureau verplicht alcoholistische werknemers, na vrijwillige ondertekening, zich aan een behandeling te onderwerpen. De werkgever heeft het recht regelmatig informatie in te winnen over de voortgang van de behandeling.

De FNV ziet weinig in het plan. “Het lijkt sympathiek, maar problemen van werknemers moeten worden aangepakt door de bedrijfsgezondheidsdienst. Die dienst kan hulp bieden aan meer problemen dan alleen alcoholisme. Hulpverlening door een arts van het bedrijf geeft ook meer vertrouwen”, aldus de woordvoerder van de FNV.

De vakcentrale pleit voor een verplichting voor bedrijven om een bedrijfsgezondheidszorg op te zetten. “Maar 40 procent van de bedrijven in Nederland is aangesloten bij een bedrijfsgezondheidszorg.”

De KNMG voorziet problemen op het gebied van de privacy. “We weten nog niet precies wat er in het plan staat, maar vrezen dat door de tussentijdse rapportage van de consultatiebureaus aan de werkgevers de gedragsregels van beroepsgeheim en privacy in de knel komen”, aldus de KNMG.