KNMI levert kaarten roetneerslag Koeweit

DEN HAAG, 8 AUG. Het KNMI levert sinds kort op verzoek van de internationale Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) weerkaarten over de verwachte luchtververvuiling door de oliebranden in Koeweit.

De driedaagse verwachtingen zijn bestemd voor de landen in het Golfgebied en de omgeving. Daar kan men bijvoorbeeld bij neerslag van roetdeeltjes gewassen afdekken. De verwachtingen worden gemaakt met hulp van het computermodel Puff, dat destijds internationaal de aandacht trok door voorspellingen over de neerslag van radio-activiteit na het kern-ongeluk bij Tsjernobyl. Dit computermodel krijgt gegevens van het Europese Weercentrum (ECMWF), dat in Reading (Engeland) is gevestigd.

Het Puff-model is een aantal jaren geleden ontwikkeld door het KNMI en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Het is nu sterk verbeterd en toegespitst op roetdeeltjes en de verdere situatie in Koeiweit. Behalve het KNMI zijn twee onderzoeksinstituten in de Verenigde Staten gekozen voor de levering van speciale verwachtingen wegens de oliebranden in het Golfgebied. De verwachtingen worden dagelijks in kaart gebracht en behalve naar de betrokken landen in het Golfgebied ook gestuurd naar de WMO in Gen`eve. De WMO is een internationaal samenwerkingsverband van meteorologische instituten.

De kaartbeelden laten door middel van puntjes zien waar en in welke grootheden de roetdeeltjes zijn geconcentreerd en in welke richting ze zich begeven. Volgens de prognose van vandaag: in zuidelijke richting. De KNMI volgt de vervuiling ten gevolge van de oliebranden al vanaf het begin met behulp van een satelliet. Een voorlopige conclusie daaruit is dat de vervuiling niet veel minder of meer wordt. Omdat zij niet hoog in de atmosfeer terecht komt, blijft de verspreiding van de roetdeeltjes, in tegenstelling tot wat oorspronkelijk werd gevreesd, beperkt tot de directe omgeving.