Groeifonds van ABN AMRO ruim boven miljard

Het vermogen van het ABN Amro Liquiditeiten Groeifonds is sedert de beursintroductie eind oktober 1990 toegenomen van ruim 370 miljoen gulden tot 1,05 miljard gulden eind juni.

Het aantal geplaatste aandelen steeg van 2,5 miljoen tot 6,8 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel ging in deze acht maand's periode 3,8 procent omhoog van 148,78 naar 154,42 gulden. De beursintroductiekoers bedroeg 150,00 gulden. Eind juni was de koers 156,10 gulden.

De inkomsten van de voornamelijk uit bankdeposito's bestaande portfeuille worden niet uitgekeerd als dividend. Daarom betaalt het fonds vennootschapsbelasting. Door het saldo winst jaarlijks aan de reserves toe te voegen ontstaat waardestijging. Voor aandeelhouders is dat belastingvrij.