Energiedivisie Nedlloyd voor 140 miljoen dollar naar DSM

ROTTERDAM, 8 AUG. Het Rotterdamse transportconcern Nedlloyd wil zijn divisie Nedlloyd Energy (exploratie en winning van olie en gas) verkopen aan het chemieconcern DSM uit Heerlen. Met de voorgenomen overdracht is een bedrag gemoeid van 135 tot 140 miljoen dollar, ongeveer 270 miljoen.

De verkoop van Nedlloyds energiebelang vloeit voort uit de wens van het concern zich te concentreren op transport- en distributieactiviteiten. In dat kader heeft Neddloyd aangekondigd voor 800 miljoen gulden aan activiteiten te willen afstoten. Vorig jaar al maakte het concern bekend zijn energiedivisie kwijt te willen. Om het "lange termijn potentieel' volledig te benutten, zou ze haar olie- en gasreserves en de produktie ervan moeten verdubbelen. Nedlloyd, achtervolgd door aandeelhouders die vinden dat het concern ondermaats presteert en geld heeft gestoken in verkeerde sectoren, had geen zin de hiervoor noodzakelijke investeringen te doen.

DSM Energie, eveneens actief in exploratie en winning van olie en gas, streeft wel naar uitbreiding van haar werkzaamheden in het Noordzeegebied, met name op het Nederlandse en Britse deel van het Continentaal Plat. Juist in die gebieden liggen de velden en exploratieblokken van Nedlloyd Energy.

Volgens Nedlloyd heeft haar energiedivisie “bewezen en waarschijnlijke reserves” gelijk aan 25 miljoen vaten olie. Dat zou betekenen dat DSM ruim 10gulden betaalt per “bewezen en waarschijnlijk” vat van 159 liter. de reserves van DSM Energie beslaan momenteel 50 miljoen vaten. DSM heeft een produktie van olie en gas gelijk aan 4.000 vaten olie, Nedlloyd produceert dagelijks 6000 vaten.

De energiedivisie van Nedlloyd heeft Britse en Nederlandse medewerkers. Een aantal van hen zal, als de transactie doorgaat, overgaan naar DSM, waarbij tien mensen in de energeidivisie werken. Voor de anderen zoekt Nedlloyd emplooi binnen het eigen concern. De SER-commissie voor fusieaangelegenheden, bonden, Economische Zaken en het Britse ministerie van Energie zijn van de besprekingen tussen DSM en Nedlloyd op de hoogte gesteld. Verwacht wordt dat de transactie eind deze maand kan worden voltooid.