Duitse milieugroepen: geen afvaloven bij grens

ASSELT, 8 AUG. Twintig Duitse milieugroepen uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben bij de provincie Limburg bezwaar aangetekend tegen de plannen om in Buggenum bij Roermond een afvalverbrandingsinstallatie te bouwen. De groepen, die in eigen land al bezwaar hebben gemaakt tegen de bouw van Duitse verbrandingsinstallaties in de buurt van de Nederlandse grens, vragen de provincie een zodanig afvalstoffenbeleid te voeren dat verbrandingsinstallaties overbodig worden.

Behalve voor het verbranden van 600.000 ton huisvuil per jaar wil de provincie de installatie ook gebruiken voor het drogen van 800.000 ton mest en 600.000 ton zuiveringsslib. Volgens woordvoerder G. Peek van de Duitse milieugroepen is het niet de bedoeling de Nederlandse overheid er alleen maar op te wijzen dat de verbranding geen gevolgen mag hebben voor het buurland. “Wij stellen de principiële vraag: is deze vorm van afvalverbranding verantwoord? Een goed afvalstoffenbeleid maakt verbranding overbodig.”

Peek wijst er wel op dat aan de Duitse kant van de grens met Limburg al diverse verbrandingsinstallaties in bedrijf zijn en dat er plannen bestaan voor drie of vier nieuwe ovens. “Of het buurland er last van heeft is eigenlijk een vraag van ondergeschikt belang. Maar als we zo doorgaan houden we na 1992, als de Europese binnegrenzen zijn weggevallen, een "gifgrens' tussen Nederland en Duitsland over.”

Het Limburgse provinciebestuur had de termijn voor reacties op de startnotitie voor de milieu-effectrapportage speciaal verlengd om de Duitse milieugroeperingen in de gelegenheid te stellen hun bezwaren kenbaar te maken. In het recente verleden heeft het provinciebestuur herhaaldelijk geprotesteerd tegen het gebrek aan inspraak bij Duitse beslissingen die grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu hebben, zoals de plannen voor grootschalige bruinkoolwinning in het gebied tussen Keulen en Aken.