Duitse centrale bank verhoogt rentetarieven

ROTTERDAM, 8 AUG. De Duitse centrale bank heeft gisteren speciale beleningen ter grootte van 25 miljard D-mark toegekend tegen een rentetarief van 8,9 procent. Dat is 0,1 procent punt meer dan bij de vorige speciale belening.

Handelaren op de geldmarkt beschouwen de krappe toewijzing van de centrale bank en de gewijzigde rente als een voorteken voor een verhoging van het Duitse disconto, de rente waartegen de centrale bank aan commerciële banken leent, en van de Lombard-rente, het tarief waarop banken hun balieprijzen baseren. De Bundesbank vergadert hierover volgende week donderdag.

De verhoging van het tarief voor speciale beleningen wordt gezien als een poging de oplopende inflatie in Duitsland te beteugelen. In het westen van het land nam de geldontwaarding vorige maand met bijna een vol procent toe.

Geldhandelaren rekenen op een stevige verhoging van het Duitse disconto, het belangrijkste rentetarief. Het disconto bedraagt op dit moment 6,5 procent, terwijl op de kapitaalmarkt al rentetarieven gelden van zo'n 9 procent.

Een verhoging van het Duitse disconto kan één tot anderhalf procent bedragen, zo schatten handelaren. Het Lombard-tarief, nu 9 procent, zou met een half procent kunnen stijgen. Aangenomen wordt dat de Nederlandsche Bank niet kan achterblijven bij een verhoging van het Duitse disconto, maar de verhoging kan minder fors zijn. Het promessedisconto, waarop banken hun tarieven baseren, bedraagt in Nederland al 8,5 procent.

De Nederlandsche Bank, die vanmiddag een speciale belening aankondigt, zal haar rente hierop vermoedelijk handhaven op 8,7 procent, menen handelaren. Vooruitlopend op de verwachte verhoging van het Duitse disconto en Lombard-rente lagen de termijnrentes vanmorgen in Amsterdam fractioneel hoger.