Dr.ir. B. Okkerse wordt per 1 november lid van het Algemeen

Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek. Hij volgt drs. Th. Jansen op.

Okkerse is nu directeur-generaal voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bij het ministerie van onderwijs.