Demotisch

In het Egyptische schrift worden van oudsher drie typen onderscheiden: het hiëroglifisch (boven), het hiëratisch (midden) en het demotisch (onder).

Hiërogliefen zijn gedetailleerde, afzonderlijke tekens. De leesrichting varieert. Hiërogliefen treft men aan in tempels en op obelisken, st`eles en beelden.

Het hiëratische schrift (te lezen van rechts naar links) is een vereenvoudigde, cursieve variant en ontwikkelde zich ongeveer gelijktijdig met de hiërogliefen.

Het demotisch - waarin het archief van Zeno was opgetekend - is jonger en leest ook van rechts naar links. Hiëratisch en demotisch schrift treft men vooral op papyri en scherven (ostraca) aan.