Deelraad vraagt B&W advies over het Olympisch Stadion

AMSTERDAM, 8 AUG. Het bestuur van stadsdeel Zuid in Amsterdam heeft het college van burgemeester en wethouders advies gevraagd inzake het verzoek van voetbalclub Ajax en de NV Olympisch Stadion de sloop van het stadion uit te stellen. De deelraad heeft laten weten de kosten van uitstel van sloop niet te kunnen dragen. Het stadion is een grootstedelijke voorziening, zo stelt het stadsdeel. Daarom moet het centrale stadsbestuur daar een beslissing over nemen en voor de financiële gevolgen opdraaien.

Wethouder Genet heeft zich steeds op het standpunt gesteld uitstel van sloop niet verstandig te vinden. Burgemeester en wethouders beraden zich nu over het advies aan het stadsdeel. Op 1 maart 1992 wil het stadsdeel met de sloop beginnen. Begin juli hebben burgemeesters en wethouders het voor de sloop benodigde krediet goedgekeurd. In 1987 besloot de gemeenteraad het terrein te bestemmen voor woningbouw. De voorbereidingen voor de bouw van 1200 woningen gaan vooralsnog gewoon door.

Ajax liet eerder weten in grote financiële problemen te komen als de club tot 1994, wanneer het nieuwe stadion in Amsterdam Zuidoost klaar is, niet kan beschikken over een grote accommodatie.