Bonden in actie tegen aantasting WAO-recht

ROTTERDAM, 8 AUG. De vakbonden bereiden zich voor “een massaal verzet” tegen de voorgenomen WAO-maatregelen van het kabinet.

De Unie BLHP (vakbond voor kaderpersoneel) kondigde gisteren aan te zullen proberen via aanvullende CAO-afspraken de dreigende afbraak van WAO en Ziektewet zo veel mogelijk te compenseren. Bovendien acht de bond (60.000 leden) voor 1992 een looneis van 6 tot 7 procent onvermijdelijk om de koopkracht van de werknemers op peil te houden.

Eenzelfde geluid komt bij monde van CAO-coördinator H. Krul uit de hoek van de Industriebond FNV. “We laten de arbeidsvoorwaarden niet door Den Haag dicteren, maar als de plannen met de WAO en de Ziektewet van het kabinet doorgang vinden dan zullen wij die stuk voor stuk in het CAO-overleg weer ongedaan maken”, aldus Krul. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat de kabinetsplannen worden afgeblazen. “We zijn druk bezig met het voorbereiden van acties. Dat zal er hard aan toe gaan. Het kabinet kan de verlaging van de collectieve lastendruk vergeten”, aldus Krul die zegt dat stakingen op Prinsjesdag (17 september) niet zijn uitgesloten.

Volgens Krul zijn de kabinetsplannen oneigenlijk en hebben ze niets te maken met het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten maar alles met de bezuinigingsdoel van het kabinet. “De plannen creëren voor het kabinet ruimte om via extra belastingen meer geld binnen te halen. Daar doen wij niet aan mee”.

Grootste probleem voor de bond is dat het kabinet de duur van de WAO-uitkering wil beperken. Deze maatregel is in principe niet door CAO-afspraken ongedaan te maken. “Maar”, zo waarschuwt Krul, “wij zullen er alles aan doen om de lasten af te wentelen op de werkgevers.”

De kabinetsplannen moeten “gewoon van tafel”, zegt ook FNV-voorzitter J. Stekelenburg in het jongste nummer van het blad Aaneen van de ambtenarenbond AbvaKabo. “We hebben onszelf de vraag gesteld: moet de vakbeweging met alternatieven komen? Dan zeg ik: als die alternatieven alleen binnen de ruimte van bezuinigingen van 4,4 miljard gevonden kunnen worden, dan is er geen reëel alternatief. De weg is dan acties te organiseren om te zorgen dat die maatregelen niet door gaan. D`at is de inzet”, aldus Stekelenburg.