Bestuur gaat akkoord met speciale partijbijeenkomst; Extra WAO-beraad PvdA

AMERSFOORT, 8 AUG. Het partijbestuur van de PvdA heeft gisteravond besloten een extra vergadering van de partijraad uit te schrijven naar aanleiding van de WAO-plannen van het kabinet. Maar deze bijeenkomst zal niet al op 24 augustus worden gehouden zoals het gewest Noord-Holland Zuid, de initiatiefnemer voor een extra vergadering, had gevraagd, maar in één van de weken daarna.

Met het besluit voor een extra partijraad wil het partijbestuur een poging doen de onrust weg te nemen die in de partij is ontstaan rondom het voornemen van het kabinet de duur van de WAO-uitkering te bekorten. De definitieve datum zal komende dinsdag worden vastgesteld tijdens een overleg tussen het partijbestuur en vertegenwoordigers van de gewesten. Bij deze bijeenkomst zullen ook partijvoorzitter Sint en vice-premier Kok aanwezig zijn.

Voorzitter J. Nagel van het gewest Noord-Holland Zuid legt zich neer bij het besluit van het partijbestuur. “De essentie van het verzoek om een extra partijraad was dat hierdoor de besluitvorming nog voor Prinsjesdag kon worden beïnvloed. Materieel hebben we dus gelijk gekregen”, aldus Nagel vanmorgen. Eerder was het de bedoeling dat de partijraad pas eind september bijeen zou komen om een oordeel te vellen over de in de Miljoenennota neergelegde voornemens.

Volgens de aanwezige leden van het partijbestuur die gisteravond op een aanvankelijk geheimgehouden plaats in Amersfoort bijeenkwamen, moet nu allereerst de Tweede-Kamerfractie een standpunt bepalen en alternatieven opstellen. In een verklaring die na het beraad is uitgegeven wijst het partijbestuur er op dat partijleider Kok reeds heeft duidelijk gemaakt dat “het kabinet niet doof kan zijn voor de zorg die is ontstaan over bepaalde onderdelen van de kabinetsvoornemens en de vele maatschappelijke reacties die daaraan uiting geven”.

Pag. 3:

Voorstellen kabinet niet aan de orde

Het partijbestuur van de PvdA heeft gisteren niet inhoudelijk over de kabinetsplannen gesproken. In de verklaring wordt gesteld dat het bestuur hecht aan een “zorgvuldige voorbereiding” van een standpunt “waarbij fractieberaad en besluitvorming in het partijbestuur vooraf zullen gaan aan een goed georganiseerde discussie met maatschappelijke organisaties en afdelingen en gewesten binnen de partij”.

Het gewest Utrecht van de PvdA neemt met deze gang van zaken geen genoegen. Volgens het bestuur van dit gewest zal het partijbestuur uiterlijk 14 augustus “publiekelijk” moeten verklaren dat aantasting van de hoogte en de duur van de WAO-uitkering voor de PvdA “onaanvaardbaar” is. Dit gewest hecht er aan dat het partijbestuur reeds een standpunt heeft ingenomen voordat de Tweede Kamerfractie dit doet. Mocht het partijbestuur dit nalaten dan wil het gewest Utrecht dat de partijraad zich alsnog op zeer korte termijn uitspreekt. De Kamerfractie buigt zich op 23 en 24 augustus over de WAO-voorstellen van het kabinet.

De ingelaste vergadering van het partijbestuur van gisteren werd niet bijgewoond door vice-premier Kok en partijvoorzitter Sint. Beiden zijn nog met vakantie. Tijdens de bijeenkomst zijn wel de nodige kritische vragen gesteld over de afwezigheid van Sint. Met haar is de afgelopen weken, terwijl de onrust in de partij toenam, geen enkel contact geweest.