ABN Amro stelt eisen aan klant Air Holland

ROTTERDAM, 8 AUG. De chartermaatschappij Air Holland doet verwoede pogingen om een faillissement te ontkomen. Huisbankier ABN Amro eist op zo kort mogelijke termijn een forse uitbreiding van het eigen vermogen, anders wordt de rekening-courant van enkele tientallen miljoenen guldens opgezegd.

Air Holland is al geruime tijd in gesprek met een grote Japanse luchtvaartmaatschappij om deze te interesseren in participatie in het bedrijf. De Japanners hebben Schiphol gekozen als een van hun bestemmingen voor Japanse toeristen die Europa willen bezoeken. Air Holland streeft een overeenkomst na waarbij het bedrijf metcharters de aansluitende vluchten verzorgt en de Japanse maatschappij een belang in Air Holland neemt. Volgens president-directeur John Block van Air Holland is er ook “vanuit Amerika” belangstelling voor samenwerking met zijn bedrijf.

Ook heeft Air Holland zich in inventariserende gesprekken met de grootste touroperators in Nederland getracht te verzekeren van steun uit de reiswereld. Volgens Block is de meerderheid van de reisondernemers nu bereid om meerjarencontracten met Air Holland aan te gaan voor aantallen vliegtuigstoelen. Maar volgens René Klawer, directeur van Neckermann in Nederland zijn nog geen concrete afspraken gemaakt: “Dat hangt helemaal af van nadere onderhandelingen over de stoelprijzen”.

De financiële problemen waarmee Air Holland al enige jaren kampt, zijn vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar verergerd door verminderde belangstelling voor chartervluchten als gevolg van de Golfoorlog. Het jaarverslag over 1990 vermeldde een verlies van 8 miljoen gulden. In 1989 werd nog een winst van 7,3 miljoen geboekt. Het eigen vermogen liep vorig jaar terug tot 12 miljoen gulden. Dat kwam onder andere omdat het bedrijf twee jaar geleden besloot een achtergestelde lening van de ABN, van enkele tientallen miljoen guldens, om te zetten in een gewone lening die tegen een lagere rente kon worden afgesloten.

In tegenstelling tot een achtergestelde lening kan een gewone lening echter niet bij het eigen vermogen worden geteld. ABN Amro vindt nu dat de balansverhouding ernstig is verstoord en dat het eigen vermogen snel moet worden opgevoerd. President-directeur Block erkent dat de bank “op afzienbare termijn” maatregelen wil, maar hij ziet daar goede mogelijkheden voor.