Aantrekkende winst Bank voor de Bouwnijverheid

De Bank voor de Bouwnijverheid bericht dat het eerste halfjaar van 1991 niet ongunstig is verlopen.

De winst steeg van 8,3 miljoen tot 8,8 miljoen gulden bij een van 13 miljoen miljoen naar 13,5 miljoen gulden oplopend bruto resultaat.

De kredietportefeuille nam met 27 miljoen gulden toe tot 412 miljoen gulden. De bank denkt het lopende jaar te kunnen afsluiten met een hogere winst dan de 17,3 miljoen gulden van het vorige jaar.