Ziekmakend

Veelal wordt de indruk gewekt dat vooral het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor het hoge ziekteverzuim en het grote aantal WAO'ers.

Daarbij wordt dan gewezen op de hoge produktiviteit in ons land en het voorkomen van slijtende en gevaarlijke arbeidsomstandigheden in sommige bedrijfstakken. Ruim eenderde van de arbeidsplaatsen in ons land zit echter in de sectoren overheid, semi-overheid en de gesubsidieerde instellingen: ambtenaren, en semi-ambtenaren die werken in onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg, openbaar vervoer, justitie en politie, belastingen, sociale fondsen enzovoort. In het algemeen zijn dat geen sectoren met een hoge produktiviteit en slechts bij uitzondering is er daar sprake van slijtende of gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Toch zijn de ziektepercentages er relatief hoog en vallen er relatief veel medewerkers uit op te lage leeftijd.Een deel daarvan wordt op statistische wijze onzichtbaar gemaakt. Bijvoorbeeld door op wachtgeld stellen.

Er blijft echter een zeer groot aantal ambtenaren, semi-ambtenaren en werkers uit de kwartaire sectoren over, dat gebruik maakt van de WAO. Is er dan in die sectoren sprake van ziek- en arbeidsongeschiktmakende arbeidsomstandigheden? Ligt dat misschien aan een lage werkdruk en lage produktiviteit, gebrek aan competitie, hierarchische structuren, arbeidsvoorwaarden of voortdurende schijn-reorganisaties? Het particuliere bedrijfsleven, directies en medewerkers van particuliere ondernemingen, moeten zich niet door de politiek, overheid en kwartaire sektor "de zwarte WAO-Piet' laten uitreiken!