Woningbouw naast school ontmoedigt vandalisme

ALKMAAR, 7 AUG. De gemeente Alkmaar heeft met “een verbluffend simpel plan” spectaculaire successen geboekt in de strijd tegen het vandalisme aan schoolgebouwen. Om vandalen af te schrikken werden in de nabijheid van de scholen woningen gebouwd. Daarvan ging zo'n preventieve werking uit dat de aangerichte schade sterk terugliep, bij één school zelfs van 85.000 tot 15.000 gulden per jaar.

M. Haga, coördinator bestuurlijke preventie criminaliteit van de gemeente: “Veel scholen zijn gevoelig voor vandalisme door hun geïsoleerde ligging in buitenwijken. Daar is 's avonds geen mens op straat te zien. Vroeger woonde het hoofd der school vaak vlak naast het schoolplein. Daarvan ging een grote preventieve werking uit. Onze gedachte was: woningen naast de school, dat helpt dus.”

Voor de bewoners van de nieuwe "schoolwoningen' is het, zegt Haga, makkelijk om een oogje in het zeil te houden. De huizen zijn zo geplaatst dat er een maximaal zicht op het schoolterrein is. De Alkmaarse politie heeft bovendien toegezegd prioriteit te geven aan meldingen van bewoners van "schoolwoningen'. De proef betrof in eerste instantie twaalf sociale-sectorwoningen op twee schoolterreinen in Alkmaar-Noord. Inmiddels heeft het college van B en W voorgesteld over te gaan tot de bouw van een tweede serie van 14 schoolwoningen.

Reden voor het vorig jaar begonnen experiment was de schrikbarend hoge schade door vandalisme aan de Alkmaarse scholen. Haga: “Niet meer dan elders in Nederland, maar voor ons volstrekt onverteerbaar.” Exacte cijfers over vandalisme aan schoolgebouwen in Nederland zijn er niet. Enkele jaren geleden berekende de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat gemeentelijke (openbare) scholen jaarlijks een schade van zo"n 35 miljoen gulden lijden. Met het bijzonder onderwijs erbij zou het gaan om een totaalbedrag van 100 miljoen gulden.