Waarschuwing uit Moskou

INDIEN strijdkrachten van buiten partij zouden kiezen in de Joegoslavische burgerkrijg zou dat kunnen leiden tot een heel Europa omvattend conflict.

Deze waarschuwing richtte de Sovjet-regering gisteren aan eenieder die zich daarvan iets wil aantrekken. Maar het meest kwamen als geadresseerde de Twaalf van de EG in aanmerking. Ter gelegenheid van hun derde spoedberaad over Joegoslavie, eveneens gisteren, namen zij er immers officieel kennis van dat de leden van de West-Europese Unie bezig zijn na te gaan of deze organisatie een bijdrage kan leveren aan de handhaving van een overeengekomen staakt-het-vuren. Dat is diplomatentaal voor het voornemen Europese "blauwhelmen' te sturen als dat opportuun mocht worden.

Tegen de achtergrond van de Sovjet-verklaring valt het op dat EG-voorzitter minister Van den Broek na afloop van het Europese beraad enkele malen onderstreepte dat de Twaalf in het Joegoslavische conflict neutraal zijn. Wat dat ook moge betekenen, de grootst mogelijke meerderheid van de Twaalf geeft nog steeds de voorkeur aan het behoud van een staatkundige constructie die met het oude Joegoslavie samenvalt. Vandaar dat de Duitse wens om Slovenie en Kroatie als soeverein te erkennen, steeds weer vruchteloos blijft. Op hoofdlijnen zijn de Sovjet-Unie en de Twaalf het met elkaar eens - zolang Bonn zich bij de meerderheid neerlegt.

MAAR KENNELIJK vertrouwt Moskou de Europeanen niet - anders had de Sovjet-regering er het zwijgen toe kunnen doen. Want wat zou er tegen zijn indien "blauwhelmen' de instandhouding van Joegoslavie komen helpen verzekeren zolang men het voortbestaan van Joegoslavie waardevol acht? Opmerkelijk is dat de Sovjet-verklaring zich ook onomwonden tegen erkenning van Slovenie en Kroatie uitspreekt - en daarmee impliciet de Duitse voorkeur veroordeelt. Als de Twaalf echt "blauwhelmen' willen sturen, zullen ze dus Moskou ervan moeten overtuigen dat de Duitsers bakzeil hebben gehaald.

Wie had kunnen denken dat zo snel na de val van de Muur de contouren van een nieuwe Europese alliantie zich zouden aftekenen?