VS-bank wil af van koop Ottervanger

De Amerikaanse merchant bank BMK Inc. heeft op 15 mei het begin juli door de Amsterdamse beurs geroyeerde Ottervanger Effectenkantoor gekocht en wil die koop nu via gerechtelijke stappen terugdraaien.

De bank zegt dat na het tekenen van het koopcontract nieuwe feiten aan het licht zijn gekomen. De betrokken partijen willen hierover niets mededelen. De Vereniging voor de Effectenhandel, de Amsterdamse effectenbeurs, royeerde in juli Ottervanger (negen werknemers) als beurslid omdat het eigen vermogen was gedaald tot onder de vereiste één miljoen gulden. Volgens oprichter en verkoper mr. B.E.A. Ottervanger hadden de Amerikanen ten tijde van de aankoop een goed inzicht in de financiële situatie van het effectenkantoor.