Voogdijstichting in Haarlem bezet

HAARLEM, 7 AUG. De Actiegroep "Dwaze vaders' heeft vanmorgen het gebouw van de Stichting Jeugd en Gezin in Haarlem bezet.

Volgens de actiegroep werkt deze stichting al twee jaar lang een gescheiden man tegen die een omgangsregeling met zijn kinderen wil. De actiegroep wil de bezetting volhouden totdat aan haar eis - een normale omgangsregeling - is voldaan. Onlangs is wel afgesproken dat de vader een keer per twee weken een van zijn drie kinderen mag zien, maar dan wel in een speeltuin en onder begeleiding van een medewerker van de stichting. De advocaat van de man, mr. P. Prinsen, vindt dat de stichting de kinderrechter verkeerd voorlicht door onjuiste verhalen over zijn client te vertellen.