Verzet tegen bezuinigingen van d'Ancona

DEN HAAG, 7 AUG. De vakbond CFO, die onder meer de belangen behartigt van werknemers in de bejaardensector, verzet zich tegen de aangekondigde vermindering van de subsidies voor de bejaardenoorden. In een brief aan minister d'Ancona (WVC) vraagt de bond de voorgenomen bezuinigingen op de bejaardenoorden te heroverwegen.

Als onderdeel van de efficiency-maatregelen heeft het kabinet deze zomer besloten de subsidies voor de bejaardenoorden fors te verminderen. De provincies zullen de komende drie jaar in totaal 135 miljoen gulden minder ontvangen. Volgend jaar 22,5 miljoen, in 1993 37,5 miljoen en in 1994 75 miljoen gulden. Medio juli zijn de provincies en de bejaardenoorden van de kabinetsvoornemens op de hoogte gesteld.

In een eerste reactie lieten de bejaardenoorden weten dat er op het gebied van een betere efficiency geen winst meer valt te behalen. Ook de CFO is die mening toegedaan, zo blijkt uit de brief aan d'Ancona, en is bang dat de bezuinigingen ten koste zullen gaan van de budgetten die voor het personeel zijn bestemd. De kwaliteit van de zorgverlening, die nu al te wensen overlaat, zal daardoor worden aangetast, aldus de CFO. De kwaliteit van de zorg in bejaardenoorden kan volgens de vakbond alleen worden gewaarborgd als de personeelssterkte zowel kwalitatief als kwantitatief op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.