UNPO richt Urgente Actieraad op

DEN HAAG, 7 AUG. De Organisatie van Niet-vertegenwoordigde Landen en Volken (UNPO) heeft gisteren op een conferentie in Den Haag een Urgente Actieraad opgericht, die moet intervenieren bij dreigend staatsgeweld. De leden van de UNPO besloten ook jaarlijks een rapport te publiceren over de schendingen van mensenrechten. Voorgesteld werd verder teams te sturen die regeringen moeten observeren waarvan wordt gezegd dat zij zich niet houden aan de internationale normen voor de mensenrechten.

De UNPO, ook wel "alternatieve Verenigde Naties' genoemd, werd in februari opgericht en opende op 3 juli in Den Haag het hoofdkwartier. De organisatie heeft zich ten doel gesteld de belangen te behartigen van de volkeren die "in de bestaande internationale organisaties onvoldoende vertegenwoordigd zijn'. Tot de veertien volken die de UNPO hebben opgericht behoren de aborigines (Australie), Turkse Koerden, West-Papua's, Esten, Letten, Armeniers en de regering in ballingschap van Tibet. De organisatie wil zich vreedzaam inzetten voor volken die streven naar onafhankelijkheid of het behoud van culturele identiteit.

Op de tweede Algemene Vergadering van de UNPO waren, naast een aantal deskundigen, 47 delegaties die volken en naties vertegenwoordigen aanwezig, waaronder voor het eerst de Zuidmolukkers vertegenwoordigd in de RMS, de Vrije Republiek der Zuidmolukken.

De leden van de UNPO namen tijdens een besloten vergadering, die vooraf ging aan de conferentie van gisteren, unaniem twee resoluties aan. De eerste was een herbevestiging van het recht op zelfbeschikking voor alle volken. De tweede sprak 'diepe bezorgdheid uit over de voortdurende praktijk van bevolkingsmigratie als middel van regeringen gericht tegen volken en naties en de ernstige gevolgen die dit heeft voor de mensenrechten'. De zitting van gisteren in de raadszaal in Den Haag stond in het teken van "methoden ter voorkoming van het gebruik van geweld door staten tegen volken binnen hun landsgrenzen'.

De de Urgente Actieraad, die wordt gevormd door deskundigen uit eigen kring en oud-staatslieden, moet ertoe bijdragen dat regionale conflicten tijdig kunnen worden opgespoord of voorkomen. “De effectiviteit van deze maatregelen kan groot zijn”, aldus de secretaris-generaal van de UNPO, de Nederlandse jurist mr. M. van Walt van Praag. “Het gaat met name om het uitoefenen van morele druk op de publieke opinie. En daar zijn staten gevoelig voor.”