SPA-leider Derby daagt Bouterse uit

PARAMARIBO, 7 AUG. De Surinaamse vakbondsleider Fred Derby heeft bevelhebber Desi Bouterse in een brief uitgedaagd hem aan te geven, als Bouterse op de hoogte is van strafbare feiten die de vakbondsleider zou hebben gepleegd. Derby reageert daarmee op beschuldigingen van Bouterse dat hij betrokken is bij de handel in cocaïne.

Bouterse zei afgelopen vrijdag in een toespraak tot militairen dat Derby contacten legt voor het "witwassen' van drugsgelden die een van zijn zoons uit Nederland naar Suriname zou brengen. Een zoon van Derby zou in Nederland een drugscafé bezitten.

De verplichting om de autoriteiten op de hoogte te stellen van mogelijke strafbare feiten weegt volgens Derby des te zwaarder op Bouterse omdat deze als bevelhebber ook hulpofficier van justitie is. “Als vooraanstaand lid van het justitieel apparaat rust op u tenminste de plicht uw superieuren te informeren over u kennelijk bekende feiten”, aldus Derby. In zijn gisteren gepubliceerde reactie ontkent hij de bewering van Bouterse dat een van zijn zoons in Nederland een drugscafé bezit.

Maandag werd de toespraak van Bouterse in een bulletin van de vakbondscentrale C 47, waarvan Derby voorzitter is, al omschreven als “laaghartig” en “een waar stukje toneel”. De aanleiding voor de persoonlijke aanval van Bouterse op Derby is onduidelijk. Behalve vakbondsman is Derby voorzitter van de Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA), onderdeel van het Nieuwe Front. Zijn partij beheert in de gesprekken over een nieuw te vormen Surinaamse regering de defensieportefeuille.