Pensioenfonds NS verlegt grenzen

Het Spoorwegpensioenfonds (SPF), een voor het personeel van de Nederlandse Spoorwegen bestemd pensioenfonds met 8,3 miljard gulden belegd vermogen, zal ingaande 1993 in staat zijn om een deel hiervan in het buitenland te beleggen.

Dit is mogelijk door verzelfstandiging van het SPF, waarvan de overheid tot dusver het beleid mede bepaalde op grond van de Spoorwegpensioenwet. Die in 1925 ontstane en in 1966 aangepaste wet vervalt voorzover het gaat om de regeling van de ouderdoms- en nabestaandepensioenen. Er zal een Stichting SPF worden opgericht waarover niet meer zoals voorheen de minister van binnenlandse zaken, maar een door de Nederlandse Spoorwegen en de betrokken vakorganisaties benoemd bestuur, verantwoordelijkheid zal worden gegeven.

De aandelenportefeuille is vorig jaar uitgebreid met 220 miljoen gulden en de vastgoed portefeuille met 57 miljoen gulden terwijl 100 miljoen gulden is belegd in de financiering van onroerend goed. De vastrentende beleggingen, zoals obligaties en leningen, verminderden met ongeveer 200 miljoen.