Ook in CDA verzet tegen WAO-plan van kabinet

DEN HAAG, 7 AUG. Binnen het CDA neemt het verzet tegen de WAO-plannen van het kabinet toe. Volgens de Tilburgse hoogleraar economie Kolnaar, lid van de programcommissie van het CDA en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, “zal het kabinetsvoorstel het niet halen.”

Kolnaar verklaarde vanmorgen desgevraagd dat het kabinet, dat de duur van de WAO-uitkering voor arbeidsongeschikten jonger dan 50 jaar wil beperken, in wezen de WAO wil afschaffen. Ook is hij van mening dat, als het kabinet vasthoudt aan een besparing op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen in 1994 van circa drie miljard gulden, “geweldige ingrepen” nodig zijn.

De Tweede-Kamerfractie van het CDA zal pas eind augustus over het kabinetsvoorstel vergaderen. Een woordvoerder weigerde op de uitspraken van het CDA-lid Kolnaar in te gaan. Eerder heeft vice-fractievoorzitter Wolters al laten weten dat de WAO-plannen van het kabinet voor zijn fractie geen kwestie van “slikken of stikken” zullen zijn. Aan de andere kant achtte hij zich wel min of meer gebonden aan het voorgenomen besparingsbedrag van 4,4 miljard gulden. De top van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA heeft juist deze week uitgesproken dat niet het bezuinigingsbedrag, maar de inhoud van de maatregelen voorop dient te staan.

Het PvdA-partijbestuur komt vanavond op een "geheime plaats' in het land bijeen om zich te beraden over alle commotie die om de WAO-plannen is ontstaan. Dan zal ook besloten worden of er een extra partijraadsvergadering over deze kwestie wordt uitgeschreven. De kritiek op de partijleiding neemt inmiddels toe. In een vraaggesprek met het blad HP-De Tijd uit het Tweede-Kamerlid Middel onomwonden kritiek op het functioneren van partijvoorzitter Sint.

Een groep prominente vakbondsbestuurders, tevens lid van de PvdA, heeft in een brandbrief partijgenoten opgeroepen de plannen naar de prullenmand te verwijzen.