Moskou: geen leger sturen naar Joegoslavie

De twaalf landen van de EG hebben gistermiddag na spoedberaad in Den Haag om internationale steun gevraagd voor de bemiddelingspogingen van de EG-trojka. Op Joegoslavie werd een beroep gedaan zo snel mogelijk een conferentie te beleggen over de toekomst van het land. Desnoods wil de EG zelf zo'n conferentie organiseren.

Op dezelfde dag dat de EG-ministers in Den Haag bijeen waren, waarschuwde de Sovjet-Unie dat aanwezigheid van buitenlandse troepen in Joegoslavie tot een “Europees conflict” zou kunnen leiden. De verklaring die de regering in Moskou uitgaf, en die kennelijk reageert op uitlatingen van enkele EG-ministers over het sturen van een "vredesmacht', waarschuwde ook tegen erkenning van de naar onafhankelijkheid strevende republieken Slovenie en Kroatie. Dit zou de “nationale tragedie” slechts vergroten. Er is een verschil, zo signaleert de Sovjet-verklaring, tussen bemiddeling en inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Dit laatste is volgens Moskou “onacceptabel vanuit oogpunt van volkenrecht en wegens de mogelijke gevolgen”.

Bij de onderhandelingen die de EG in Joegoslavie voorstaat moet als principe gelden dat een wijziging in de interne of internationale grenzen door militair geweld onaanvaardbaar is. Bij het zoeken naar een oplossing moeten de rechten van minderheden in de verschillende republieken gegarandeerd worden. De ministers veroordeelden “het aanhoudende geweld en pogingen van welke republiek dan ook om met militair geweld zijn wil op te leggen aan andere republieken”.

Aan de 35 landen van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE), die donderdag op ambtelijk niveau in Praag bijeenkomen, werd gevraagd om de EG in haar pogingen om een oplossing te zoeken voor het conflict in Joegoslavie te steunen. Groot-Brittannie en Frankrijk zullen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties informeren over de vredespogingen van de EG.

Experts van de Westeuropese Unie (WEU), het politieke en militaire samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen, moeten nagaan op welke manier de WEU militair kan bijdragen tot de vredespogingen in Joegoslavie.

Pag. 5:

Duitse plannen kregen geen steun

De voorzitter van de Raad van ministers van de EG Van den Broek gaf duidelijk aan dat het bij eventuele bemoeienis van de WEU niet gaat om vrede op te leggen, maar om het toezicht op handhaving van een bestand.

De EG-ministers hebben de Europese Commissie, het uitvoerend bestuur van de EG, gevraagd te onderzoeken of republieken die zich niet aan een bestand willen houden met sancties gestrafd kunnen worden. Even zo moet de Commissie nagaan of er mogelijkheden zijn om republieken die zich wel inzetten voor een oplossing voor de hevige conflicten te belonen.

De Duitse ministers van buitenlandse zaken Genscher bleef er ook na afloop van het beraad gisteren voorstander van om Servie, dat in het weekeinde verdere bemoeienis van de EG afwees, met sancties te straffen. Andere EG-landen hadden twijfels of economische sancties tegen een van de Joegoslavische republieken gewenst zijn en praktisch uitvoerbaar.

Ook een andere Duits voorstel om te dreigen met de erkenning van de republieken Slovenie en Kroatie om zo Servie te bewegen meer inschikkelijk te zijn, kreeg geen steun van de andere elf ministers van de EG.

Minister Genscher heeft gisteren voordat hij naar Den Haag vertrok overigens nog gesproken met vertegenwoordigers van Slovenie en Kroatie.

Minister van den Broek zal maandag naar Brussel reizen om het Europese Parlement te informeren over de stand van zaken van de EG-bemiddeling in Joegoslavie.