Merendeel van Poolse verplegers mag werken

AMSTERDAM, 7 AUG. Van de 24 Poolse verpleegkundigen die het VU-ziekenhuis in Amsterdam naar Nederland heeft gehaald, mogen er 21 voorlopig aan het werk.

Het ministerie van WVC heeft gisteren bekendgemaakt dat de diploma's van de 21 verpleegkundigen voldoen aan de eisen voor gelijkstelling aan het Nederlandse diploma. De andere drie hebben nog onvoldoende werkervaring - minder dan drie jaar in de afgelopen vijf jaar - om voor gelijkstelling in aanmerking te komen.

Erkenning van het Poolse diploma was door de Raad van State als voorwaarde gesteld voor de toekenning van voorlopige arbeidsvergunningen.

Of de Polen definitieve arbeidsvergunningen krijgen zal pas over vier maanden bekend zijn. Dan heeft het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) het bezwaarschrift behandeld van de VU en de verpleegkundigen tegen de eerdere beslissing van het CBA om de Polen geen arbeidsvergunningen te geven. Het CBA vond dat het ziekenhuis eerst in Nederland en vervolgens in EG-landen naar verpleegkundigen had moeten zoeken.

De advocaten van het ziekenhuis en de verpleegkundigen zouden vandaag overleggen met het CBA over een oplossing voor de drie verpleegkundigen die nu niet direct aan de slag mogen. De VU blijft van mening dat alle 24 bekwaam genoeg zijn om in een Nederlands ziekenhuis te kunnen werken. Onderzocht wordt nog of de Raad van State met de eis van gelijkstelling van de diploma's geen oneigenlijke voorwaarde heeft gesteld. “Het is een formeel criterium dat alleen van belang is voor de vraag of de Polen de titel verpleegkundige mogen voeren”, zegt de advocaat van het ziekenhuis, “het heeft niets met de kwaliteit van de verpleegkundigen te maken.”

Niet bekend