Meerderheid in Uni-Invest naar Canadese belegger

Enige grootaandeelhouders van vastgoedbeleggingsfonds Uni-Invest, waarin eind december 267 miljoen gulden belegd was, hebben in beginsel overeenstemming bereikt over de verkoop van hun gezamenlijke meerderheidsbelang aan de Homburg-groep uit Deventer.

Die groep bestaat uit een aantal vennootschappen van vastgoedbelegger Richard Homburg, een Canadees van Nederlandse afkomst.

In de buitengewone aandeelhoudersvergadering die 13 september in Amsterdam zal bijeenkomen, zal de directie een toelichting geven op deze transactie en op de verdere plannen. Ook zullen nieuwe directeuren en commissarissen worden voorgesteld.

De jaarvergadering van Uni-Invest van 13 juni was een roerige bijeenkomst. Aandeelhouders kwamen in opstand over een van 17,7 miljoen gulden tot 2 miljoen gulden gekelderd beleggingsresultaat en eisten meer inzicht over transacties met “bevriende relaties”.