Leider van Russische communisten treedt af

MOSKOU, 7 AUG. Ivan Polozkov (56), de conservatieve secretaris-generaal van de communistische partij in de Sovjet-republiek Rusland, is gisteren afgetreden. Hij is onmiddellijk opgevolgd door Valentin Koeptsov (53), de secretaris van het Centraal Comité van de partij.

Aleksandr Roestskoi, vice-premier van de Russische republiek en lid van de nieuwe "democratische partij van Russische communisten', is gisteren uit de Russische communistische partij gezet, samen met enkele andere leden van de nieuwe politieke groepering.

Waarnemers in Rusland menen dat Polozkov door zijn mede-communisten uit zijn functie is gezet in een poging het imago te verbeteren van de Russische communistische partij, die tot nog toe vooral wordt geassocieerd met lange tirades tegen de vrije-markteconomie.

Polozkov was de eerste secretaris-generaal van de Russische communistische partij, die vorig jaar juni werd opgericht. Afgelopen mei verloor hij de slag om het voorzitterschap van het Russische parlement met de hervormingsgezinde Boris Jeltsin.

Polozkov behoort tot de partijfunctionarissen van de oude stempel. Kort voor zijn aftreden verklaarde hij nog tegenover het Centraal Comité van zijn partij dat zij die aandringen op invoering van een vrije-markteconomie “de echte reactionairen” zijn. “Met hun zinloze daden leiden zij dit land naar de ondergang.”

Onder Polozkov werd de Russische communistische partij spreekbuis van de conservatieve oppositie tegen de economische hervormingen van Sovjet-president Gorbatsjov. Polozkov diende zijn ontslag in tijdens een bijeenkomst van het voltallige Centraal Comité van de Russische communistische partij. Het comité was bijeen om zich te beraden over de oprichting van de "democratische partij van Russische communisten'.

Het royement van Roestskoi, de vice-premier van de Russische republiek en lid van de nieuwe democratische partij, betekent het einde van een compromis dat de leiding van de Russische communistische partij vorige maand bereikt had en dat was bedoeld om een splitsing in de Russische communistische partij te voorkomen. De vorige week opgerichte democratische partij van Russische communisten, die een snellere invoering van de markteconomie voorstaat, is door orthodoxe communisten veroordeeld als zijnde in strijd met de statuten van de Russische communistische partij, die interne factievorming uitsluiten. (AP, Reuter)