Foto: SCHIPLUIDEN - Marcheren was een onderdeel ...

Foto: SCHIPLUIDEN - Marcheren was een onderdeel van de exercitie waaraan kinderen uit Schipluiden gisteren deelnamen.

In het kader van het jaarlijkse "Zomerfeest' was een "survival-dag' voor de jeugd georganiseerd. Het programma bestond uit 14 verschillende activiteiten. De 180 deelnemers konden onder meer zeilen, waterfietsen en wandschilderingen maken. Onder leiding van vrijwilligers die hun militaire kleding uit de kast hadden gehaald deden zij mee aan een exercitie. “Je kunt kinderen in 25 minuten natuurlijk niet leren waar soldaten drie weken over doen”, aldus een van de organisatoren van het feest. “Veel verder dan in de houding staan, rust en rechtsomkeert maken kwam het niet.” De kinderen marcheerden 's avonds “links, rechts” roepend en soldatenliederen zingend hun ouders tegemoet. (Foto Walter Herfst)