FNV'ers: aanpak van ziekteverzuim en WAO tast sociaal stelsel aan

DEN HAAG, 7 AUG. Het kabinet maakt zich met zijn plannen tegen het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid schuldig aan een principiele aantasting van het stelsel van sociale zekerheid. Dit stellen 31 FNV-bestuurders, allen lid van de PvdA, in een open brief aan de bewindslieden, de Tweede Kamerleden en de partijbestuurders van hun partij. De brief is gisteren verstuurd.

De ondertekenaars, onder wie enkele bondsvoorzitters, erkennen dat het aantal mensen in Nederland “dat lange of korte tijd buiten het arbeidsproces staat te groot” is. “Dit kan zo niet doorgaan,” stellen ze zelfs. “Niet alleen omdat het sociaal gesproken onwenselijk is, maar ook omdat het economisch niet langer kan.”

Maar zij verzetten zich tegen de kabinetsplannen om de WAO, behalve voor ouderen, te veranderen in een tijdelijke uitkering, waarna men is aangewezen op een (fors lagere) AAW-uitkering. De WAO'ers worden gedwongen om minder passend werk te accepteren, maar dat werk is er volgens de FNV'ers “nu eenmaal niet”. Ook het vooruitzicht dat de werknemer per ziektemelding voortaan een vakantiedag kwijtraakt valt bij de FNV-ers in slechte aarde.

Hun alternatief bestaat voor een belangrijk deel uit verplichtingen voor werkgevers. Die moeten worden verplicht tot verbetering van de ongezonde arbeidsomstandigheden en tot aanpassing van arbeidsplaatsen voor gehandicapten. Werkgevers met een zwak sociaal beleid die bewust langdurig zieke werknemers in de richting van de WAO sluizen moeten worden aangepakt. Tenslotte pleiten de ondertekenaars ook voor “maatregelen in de zin van arbeidstijdverkorting of herverdeling waardoor werknemers met een kleine handicap eindelijk reele kansen krijgen op de arbeidsmarkt.”

Tot de ondertekenaars behoren onder meer voorzitter B. van de Weg van de Industriebond, voorzitter L. van der Linden van de Politiebond, voorzitter J. Schuller van de Bouw- en Houtbond en voorzitter R. Vreeman van de Vervoersbond.