Een & ander

Waarom de vraag naar het waarom een eenvoudig antwoord bemoeilijkt.

Als we de poëzie en de kunst afschaffen, zou dan de natuurkunde eindelijk eens het wereldraadsel kunnen ontsluieren? Het is de cultuur die aan alles betekenissen geeft. Vermoord de cultuur en de betekenissen worden zinloos. Ineens zullen er veel minder vragen zijn - naar de oorsprong en de samenhang - die in het antwoord verdisconteerd hoeven te worden. De fysica komt me soms voor als een wetenschap met handicaps - de handicaps van cultuur en religie.

Waarom ik niet duister schrijf.

Niets is zo eenvoudig als moeilijk schrijven. Een hermetisch gedicht schrijven, geen kunstje is kouder. Iets raadselachtigs, het vloeit je met het grootste gemak uit de pen. Duidelijkheid kost zweet. Helderheid, een schrijver moet er zich voor inspannen. Ik heb het niet over gedichten die alleen maar duister "lijken' door gebrek aan onderwijs en kennis bij de lezer. Ik heb het over het obscurantisme omwille van zichzelf, over het welig tierende fenomeen in de poëzie dat de dichter zijn gedichten met betekenisloze nonsens vult in de hoop dat de lezer die voor intrigerende raadsels zal aanzien - raadsels die om een wetenschappelijke oplossing bedelen.

Waarom ik geen racist genoemd wil worden.

Ik heb zelf mensen wel eens uitgemaakt voor roomse paap, of idioot, maar het verschil is dat het volstrekt legaal is een roomse paap te zijn en dat er, hoe jammer men het ook mag vinden, niet één wet bestaat die idioterie strafbaar stelt. Iemand kan daar, zoals men weet, zelfs de hoogste toppen in de maatschappij mee bereiken. Maar racisme, het is bij de wet verboden.

Waarom ik waarschijnlijk in het geniep een smeerkees ben.

Ik benijd de mensen die om pornografie kunnen lachen en die er feilloos de hilariteit-verwekkende aspecten van weten bloot te leggen. Mij maakt al de vluchtigste gedachte aan pornografie diep onrustig.

Waarom het nooit meer wat zal worden met de PvdA.

Nu, na het rapport-Van Kemenade, biechtte zelfs een PvdA-bestuurder het eerlijk op. Hij trok daarbij nog een goeie conclusie ook: “We creëerden onze eigen klantenkring door een groep kiezers eerst te stigmatiseren en ze daarna de helpende hand te bieden. Eigenlijk namen we ze niet serieus.”

He, he - prachtig, eindelijk. Maar té laat. En té eerlijk. Want hoe zal de PvdA voortaan haar kiezers serieus nemen?

Zoiets doe je onbewust, uit goeie manieren en als vanzelfsprekend. Niet opzettelijk. Niet door een mea culpa. Geen kiezer zal zich aan de indruk kunnen onttrekken dat hij vanaf heden door de PvdA voor de sier serieus wordt genomen.

Waarom de democratie via sluipwegen wordt uitgehold.

Belastingen heffen en voorwaarden scheppen om de politici een goed leven te bezorgen, het is het totalitaire model. Als er in een dictatuur al een weg wordt aangelegd is het de weg van het vliegveld naar het buitenhuis van de president. Belastingen heffen en voorwaarden scheppen voor het algemeen welzijn, het is in ideale zin het democratische model. De burger betaalt en ziet voor zijn geld een tegenprestatie.

Zo is het de fiscus die ons leert dat ook in democratische landen via de achterdeur het totalitaire model zijn intrede heeft gedaan. Het politieke lichaam schept steeds meer voorzieningen die er alleen zijn om het politieke lichaam in stand te houden en vet te mesten, zonder dat enige hogere instantie nog bij machte is zoiets te stuiten.

Waarom iemand in de politiek verzeild raakt.

God mag het weten. Maar wel weet ik dat de hartstocht die iemand drijft om in de politiek te blijven haat, en niet liefde, is.

    • Gerrit Komrij