Duitse industrie zal lozing op Rijn sterk verminderen

ROTTERDAM, 7 AUG. Het Rotterdamse Gemeentelijk Havenbedrijf is er in geslaagd met de Duitse chemische industrie een overeenkomst te sluiten over een aanzienlijke beperking van de lozing van schadelijke chemicalien in de Rijn. Op 21 augustus zal daarover in Frankfurt een convenant worden getekend tussen het havenbedrijf en de VCI, de brancheorganisatie van de Duitse chemische industrie.

Vooruitlopend op de definitieve ondertekening van het convenant doen de betrokken partijen geen verdere mededelingen. Directeur juridische zaken Georg Albrechtskirchinger van de VCI wilde alleen bevestigen dat de suggestie dat een halvering van de lozing van een aantal chemicalien binnen tien jaar wordt beoogd, hem “vertrouwd in de oren klonk”. Op dit moment wordt nog over enige detailpunten van het convenant onderhandeld. Belangrijke partijen in de overeenkomst zijn Bayer, BASF en Hoechst.

Het convenant valt binnen de derde fase van het zogeheten Project Onderzoek Rijn (POR) van de gemeente Rotterdam dat in 1985 is begonnen. Uiteindelijk doel van dit project is de sterk vervuilde baggerspecie in de Rotterdamse havens tegen het jaar 2002 zo schoon te krijgen dat het niet langer als chemisch afval in het slibdepot de Slufter op de Maasvlakte gestort hoeft te worden. De Slufter zal in 2002 vol zijn. In de eerste fase van POR is een inventarisatie van de problemen gemaakt, in de tweede fase zijn de voornaamste Rijnvervuilers in Duitsland opgespoord. Daarbij kreeg de lozing van de "zware' metalen cadmium, chroom, koper, lood en zink de eerste aandacht.

In de derde fase van het project wordt gepoogd met de afzonderlijke vervuilers afspraken te maken over beperking van de lozing. Met het Zwitserse chemieconcern Sandoz zijn zo al afspraken gemaakt over beperking van de lozing van koper en chroom. Tegen de Franse kalimijnen in de Elzas, die niet tot een overeenkomst bereid waren, loopt nu een civiele procedure bij de Rotterdamse rechtbank. Het te sluiten convenant met de VCI heeft de status van een inspanningsverplichting met als enige sanctie de dreiging met dergelijke juridische stappen.

Het POR van de gemeente Rotterdam loopt parallel aan het Rijn Actie Programma (RAP) uit 1987 van de gezamenlijke Rijnoeverstaten waarin deze staten zich verplichten de lozing van een groot aantal schadelijke stoffen in 1995 gehalveerd te hebben ten opzichte van het niveau van 1985.