Drukkerij ziet goede toekomst ondanks toename tv-reclame

UTRECHT, 7 AUG. De toekomst van de Nederlandse drukkerijen ziet er rooskleurig uit, ondanks de toenemende concurrentie van de commerciële televisiezender RTL 4 - waardoor minder reclamegeld in drukwerk wordt gestoken - en stijgende buitenlandse concurrentie. In de Verenigde Staten gaat op het moment weer meer reclamegeld naar de bedrukte media ten koste van de talloze televisiezenders.

Dat zegt B. van Aller, controller bij drukkerij Van Boekhoven-Bosch in Utrecht. Gisteren werd bekend dat de Senefelder Groep in Purmerend met de grootaandeelhouders Van Boekhoven-Bosch - de SDU en de participatiemaatschappijen APM en NPM - praat over een overname van Van Boekhoven.

Schaalvergroting, ondermeer met het oog op de toenemende Europese concurrentie, is de belangrijkste reden voor de fusie, aldus Van Aller. Henkes Senefelder, net als Van Boekhoven-Bosch tot voor enkele jaren deel van het Elsevier-concern, is een logische partner. “De directies kunnen uitstekend met elkaar opschieten”, zegt Van Aller.

Buitenlandse uitgevers, zoals de Duitse gigant Bertelsmann, zijn steeds vaker actief op de Nederlandse markt. Van Aller beklemtoont dat de samenwerking allereerst is ingegeven door de grotere Europese concurrentie. De Duitse uitgeversreus Bertelsmann is bijvoorbeeld steeds vaker actief op de Nederlandse markt. Bertelsmann drukt al jaren voor PTT Telecom de Gele Gids.

De twee hoofdactiviteiten van Van Broekhoven-Bosch (omzet 1991: 107 miljoen gulden) zijn het jaarlijks drukken van telefoonboeken voor PTT Telecom en verscheidene tijdschriften. Samen met VNU drukt Van Boekhoven ondermeer de Veronica Gids, met een wekelijkse oplage van 1,2 miljoen stuks het grootste blad van Nederland gemeten naar aantal pagina's per jaar.

Eén van de voordelen van samenwerking met Henkes Senefelder, dat vooral sterk is in reclamedrukwerk en tijdschriften, is dat de drukkerij beter het hoofd kan bieden aan het wegvloeien van reclamegeld naar de commerciele zender RTL 4. Van Aller schat dat op het moment verschillende tijdschriften die bij Van Boekhoven worden gedrukt 15 tot 20 procent minder pagina's bevatten als gevolg van de concurrentie met RTL 4. Van Broekhoven drukt ondermeer het opinieblad Elsevier. “De waspoederreclame verdwijnt uit Story en Prive. De autoreclame uit Elsevier.”

Toch is Van Aller “absoluut” niet bang voor de toekomst. In de VS is de reclame op de commerciele zenders alweer op z'n retour, ten gunste van de bedrukte media. “De zenderversnippering in de VS is zo groot dat de waarde van advertenties steeds minder wordt. Eenzelfde proces wordt ook bij ons verwacht”, zegt hij.

Met de tweede hoofdactiviteit van Van Boekhoven gaat het volgens Van Aller “uitstekend”. Van de persen van het 160 jaar oude bedrijf rollen 119 uur per week tienduizenden telefoonboeken. Van Boekhoven drukt de telefoonboeken sedert 1988 samen met de verzelfstandigde SDU in de joint venture Teleprint. In 1987 bedong de SDU in een contract met de PTT het alleenrecht telefoonboeken te drukken tot het eind van deze eeuw.

“Doordat het aantal telefoon aansluitingen stijgt, verwachten we de komende jaren een verdere groei van het aantal telefoonboeken”, zegt Van Aller. Hij wijst op het minitel-project in Frankrijk, waarbij duizenden huishoudens gratis een elektronisch telefoonboek werd versterkt. Ondanks minitel groeit het aantal telefoonboeken in Frankrijk nog steeds.

Van Broekhoven-Bosch bouwde zelfs een speciale drukstraat voor telefoonboeken die vorig jaar 11 miljoen telefoonboeken uitspuwde. “De investeringen waren in de laatste jaren bij Elsevier bijna tot nul gedaald. Na de verzelfstandiging hebben wij gigantisch geïnvesteerd in moderne druktechnieken”, zegt Van Aller. De hoge investeringen blijken uit de kasstroom (winst plus afschrijvingen) die vorig jaar 6,2 miljoen gulden bedroeg bij een winst van maar 121.000 gulden. Ondanks de forse investeringen is het bedrijf financieel gezond. Het eigen vermogen bedraagt 25 miljoen gulden op een totaal vermogen van 59 miljoen.