Bestand in Joegoslavie, EG wil internationale hulp

LJUBLJANA-DEN HAAG, 7 AUG. In de Joegoslavische deelrepubliek Kroatie is sinds vanochtend zes uur officieel een staakt-het-vuren van kracht. Vanochtend werden echter reeds enkele schendingen gemeld. De Europese Gemeenschap heeft gisteren na spoedberaad in Den Haag gevraagd om internationale steun voor haar bemiddelingspogingen.

"Voorlopig akkoord is van grote betekenis'

Het "onmiddellijk en onvoorwaardelijk' staakt-het-vuren dat sinds vanochtend in Kroatie van kracht is, komt na twee eerdere vergeefse pogingen van het Joegoslavische staatspresidium een wapenstilstand te bereiken. Het besluit werd met algemene stemmen aangenomen en volgde op een bemiddelingspoging van een commissie onder leiding van de Montenegrijnse vertegenwoordiger in het staatspresidium, Branko Kostic.

In Belgrado werd het staakt-het-vuren vanmorgen “van historische betekenis” genoemd en “een bewijs dat Joegoslavische politici zelf orde op zaken kunnen stellen in Kroatie”.

Niet bekend

Het staakt-het-vuren lijkt bereikt te zijn, nadat de Servische leiding de opstandige Serviers in Kroatie had aangeraden daarmee in te stemmen. Eerder was dat door hen geweigerd. De Servische president Slobodan Milosevic zou daarmee de kritiek willen neutraliseren die hij kreeg na zijn afwijzing van het recente EG-vredesplan.

In het besluit van het presidium wordt niets gezegd over een terugkeer van het leger naar de kazernes. Kroatie heeft dat de afgelopen weken steeds als voorwaarde genoemd voor een staakt-het-vuren. Waarnemers menen dat de nu bereikte wapenstilstand geen einde betekent van de politieke tegenstellingen. Aangenomen wordt dat Servie nu met politieke middelen haar aanspraken op grondgebied in Kroatie zal proberen te realiseren.

De Kroatische leiding heeft laten weten dat zij niet bereid is met de leiders van de Serviers te spreken die de afgelopen week de opstand hebben geleid. Een definitieve wapenstilstand wordt daarom problematisch geacht.

    • Willebrord Nieuwenhuis
    • Theo Engelen