Weigering inzage dossier-Hermans moet overgedaan

ROTTERDAM, 6 AUG. De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) moet haar beslissing om de letterkundige Rob Delvigne geen inzage te geven in het dossier Willem Frederik Hermans binnen vier maanden opnieuw motiveren. Dit is de strekking van de uitspraak die de Raad van State vorige week heeft gedaan nadat Delvigne een Arob-procedure tegen de universiteit had aangespannen.

Delvigne had voor zijn onderzoek een verzoek om inzage in het dossier Hermans ingediend bij de RuG om meer te weten te komen over de toedracht van Hermans' functioneren als lector Geografie in Groningen en zijn daaropvolgend ontslag. Hermans publiceerde twee romans die het universitaire milieu van Groningen als achtergrond hebben: Onder professoren en Uit talloos veel miljoenen.

Volgens juridisch medewerker A. Korten van de RuG is het nu een kwestie van herformuleren met inachtneming van de uitspraak van de Raad van State. Dat houdt volgens Korten alleen in dat de argumenten duidelijker moeten zijn.